Proyecto: Restaurant

Productes utilitzats en aquest projecte

Nou restaurant

Donant un toc de llum en la foscor

En aquest projecte el nostre client ens va plantejar la necessitat d'il.luminar aquest espai de tons foscos i donar llum en punts específics com l'ampolla situada a la pared i les zones de les taules i les cadires.

Crear dins la foscor aquest punts de llum per a que els clients centrin la seva visió a l'entrar en els elements importants que ofereix el restaurant.

Com diu el nostre lema: "Tu ho imagines, nosaltres ho il.luminem"